تکمیل فرم اقساط


تکمیل فرم اقساط

1)آیا در هنگام خرید اقساطی علاوه بر فرآیند سایت می بایست کاری انجام داد؟

پاسخ:

بله ، شما می بایست به یکی از دفاتر تابان تاخت مراجعه نمایید و فرم اقساط را تکمیل نمایید.پس از این کار فاکتور شما برای تامین کنندگان ارسال می شود

دانلود نمونه فرم اقساطی