کارمزد اقساط اجناس


کارمزد اقساط اجناس

1) آیا مبلغی مازاد بر قیمت درج شده در سایت در هنگام خرید اقساطی دریافت می گردد یا خیر؟

پاسخ:

بله ، اقساط پایین تر از 6 ماه 1.5 درصد کارمزد ماهانه اقساط می باشد و اقساط بالاتر از 6 ماه 1.8 درصد کارمزد ماهانه می باشد که به مبلغ اقساط اضافه می گردد.