بهبود روند شاخص C100 خودروی شاهین_ ارتقای عملکرد کیفی قطعات و مجموعه های مونتاژی خودرو شاهین

08:59 1402/03/31
60

بهبود روند شاخص C100 خودروی شاهین/ ارتقای عملکرد کیفی قطعات و مجموعه های مونتاژی خودرو شاهین

 

عملکرد کیفی قطعات و مجموعه های مونتاژی خودرو شاهین با توجه به شاخص C100 بهبود قابل توجهی یافته است.

 

به گزارش سایپانیوز، بر اساس شاخص C100 که یکی از شاخص های اصلی خودروساز جهت پایش کیفیت قطعات است و از تقسیم تعداد قطعه تعویض شده طی سه ماه بعد از فروش به تعداد خودرو فروخته شده در همان ماه ضربدر ۱۰۰ اطلاق می شود، عملکرد کیفی قطعات و مجموعه های مونتاژی خودرو شاهین نسبت سال های گذشته بهبود قابل توجه و چشمگیری داشته است.

با طی کردن فرایند کیفی قطعات و مجموعه های مونتاژی خودرو، شاخص C100 که نشان دهنده شمار قطعاتی است که در سه ماهه اول در ۱۰۰ خودرو تعویض شده، عدد 28 در نیمه اول سال 1401، کسب شده است. بر این اساس شاخص C100 خودروی شاهین در نیمه دوم سال گذشته به عدد 22 رسیده و این در حالی است که عدد یاد شده در نیمه دوم سال 99، بیش از 125 بوده است.

با توجه به بیش از 240 پروژه کیفی تعریف و انجام شده در گروه خودروسازی سایپا به منظور کیفی‌سازی محصولات و افزایش رضایت مشتریان در 17 ماه اخیر، مراجعه به نمایندگی‌ها کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. به طوری که گزارش اخیر خودروی شاهین نشان می دهد که با وجود افزایش 500 درصدی تولید روزانه و با توجه به پروژه های کیفی تعریف شده، مراجعه مردم به نمایندگی‌ها 50 درصد کاهش یافته است.

هدف گروه خودروسازی سایپا بر اساس ماده هفت، 8 فرمان ابلاغی رئیس جمهور مبنی بر افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل، این است که برنامه های جامع خود برای ارتقا کیفیت محصولات گروه را با سرعت و دقت اجرایی کند تا رضایت مشتريان کسب شود.